Udlån af Fælleshuset :

Som haveejer har du mulighed for at låne Fælleshuset til private arrangementer.

*Hvor skal du henvende dig: Hvis du ønsker at låne huset skal du henvende dig til Tina Petersen på tlf. 28973503 mellem kl. 10-16.

*Hvem kan låne huset og til hvad: Huset kan kun udlånes til haveejere og deres hjemmeboende børn under 18 år. Og kun til egne private arrangementer.

Definition: Egne mærkedage, dåb, runde fødselsdage, konfirmation og bryllupsfest. Jubilæum, guldbryllup og 75 års fødselsdag

Ved begravelse af havelejer; huset lånes gratis i 4 timer. 

Lokalet er beregnet til 80 personer. Lokalet lånes fra kl. 8.00 på dagen for arrangementet og til kl. 8.00 dagen efter.

Aflevering af nøgler aftales med Tina Petersen. 

Lokalerne kan ikke benyttes til firmafester, venner eller anden families fester uanset om man selv deltager i festen. 

Passive medlemmer kan ikke låne Fælleshuset. 

Der skal fremvises billedlegitimation, hvis kontaktpersonen fra Aktiviteten anmoder om dette. 

Der vil være et gebyr til Aktiviteten for at stille borde, stole, musikanlæg, service m.m. til rådighed. 

Den Permanente har intet ansvar, med hensyn til sammenkomstens art, overfor myndigheder, gæster eller hjælpepersonale. Lokalerne må ikke benyttes til kommercielle formål.