Skrald : 

Dagrenovation: 
Foran fælleshuset er der i sommerhalvåret opstillet en container til indsamling af dagrenovation.
Containeren er kun åbent lørdag og søndag kl. 9-10
Affald skal afleveres i klare affaldssække. Sorte sække modtages ikke.
I containeren må der kun afleveres alm. husholdningsaffald.
Affaldssække må ikke efterlades foran containeren. Du skal selv sørge for at få dem smidt i containeren

Storskrald og haveaffald:
Du skal selv sørge for at bortskaffe storskrald og haveaffald. Dette kan ikke afleveres i foreningen. Vi henviser til KARA på Tangmosevej.

Glas og flasker:
Ved siden af den store container foran Fælleshuset, finder du en glascontainer. Heri skal du aflevere glas og flasker uden pant.

Vi gør opmærksom på at de affaldsstativer og små skraldespande der er opstillet på foreningens område IKKE er beregnet til haveejernes dagrenovation. De er beregnet til små-affald som "høm-høm poser", madpapir, ispapir osv. så området kan holdes rent.