Leje af Fælleshuset

Som haveejer har du mulighed for at leje Fælleshuset til private arrangementer.

 

*Hvor skal du henvende dig: Hvis du ønsker at leje huset skal du henvende dig til Ann Holme på tlf. 24852145

 

*Pris, betaling og udlevering af nøgler: Leje af lokaler skal ske mindst 1 måned før den ønskede dato.Det koster 1200,00 kr. + 300 kr. i depositum at leje Fælleshuset. Betaling sker når lejekontrakten underskrives eller mindst en måned før udlejningsdato. Nøglene til huset udleveres efter nærmere aftale med Ann Holme tlf. 24852145

 

*Hvem kan leje og til hvad: Huset kan kun udlejes til haveejere og deres hjemmeboende børn under 18 år. Og kun til egne private arrangementer.

Definition: Egne mærkedage, dåb, runde fødselsdage, konfirmation og bryllupsfest. Jubilæum, guldbryllup og 75 års fødselsdag

Ved begravelse af havelejer; huset lånes gratis i 4 timer. 

Lokalet er beregnet til 80 personer. Lokalet lejes fra kl. 8.00 på dagen for arrangementet og til kl. 8.00 dagen efter. Aflevering af nøgler aftales ved betaling af leje. 

Lokalerne kan ikke benyttes til firmafester, venner eller anden families fester uanset om man selv deltager i festen. 

Passive medlemmer kan ikke leje Fælleshuset. 

 

Der skal fremvises billedlegitimation, hvis udlejeren ønsker det. 

 

*Almindelige lejebestemmelser: Når du lejer huset skriver du under på en kontrakt hvori du også finder lejebestemmelserne for Fælleshuset. Med din underskrift af lejeaftalen bekræfter du at overholde gældene regler og vedtægter for leje af Fælleshuset. 

 

Den Permanente har intet ansvar, med hensyn til sammenkomstens art, overfor myndigheder, gæster eller hjælpepersonale. Lokalerne må ikke benyttes til kommercielle formål.