Når du skal sælge din have : 

Køb og salg af haver i Den Permanente skal altid foregå via bestyrelsen.  Derfor skal du kontakte bestyrelsen hvis du ønsker at sælge din have. Der er et køberkartotek med interesserede købere.
Din have skal vurderes før den kan sælges. Er den ikke vurderet inden for det seneste år skal du derfor kontakte bestyrelsen og aftale en vurdering af huset. 
Ingen handel er gyldig før bestyrelsen har været inddraget, og der er skrevet lejekontrakt på grunden.
Eftesom vi er pålagt/SKAL søge om tinglysningsattest ved hvert hussalg (koster 175 kr.) bliver vi nødt til fra 2020 at hæve prisen ved hussalg. Vurdering koster 800 kr. vurderingsattest koster 175 kr. (bankoverførsel samt udfyldelse og afsendelse af ansøgningsskema udgør gebyr på 125 kr.) Så fremover skal du medbringe 1100 kr. på kontoret når du skal have solgt dit kolonihavehus. 

Alle kolonihaver i Den Permanente ligger på jord lejet af Køge kommune. Derfor kan du ikke sælge din kolonihavegrund. Det du kan sælge, er udelukkende bygninger, inventar osv.
 
Ønsker du at købe en have :
 
Man skal være bosiddende og have folkeregisteradresse i Køge kommune for at have en kolonihave i Den Permanente.
 

Ønsker du en have i vores hyggelige KOLONIHAVE forening, skal du
møde op personligt på kontoret i haveforeningen. Her får du udleveret et
ansøgningsskema og foreningens vedtægter.
Efter at have læst og forstået foreningens vedtægter, returneres det
udfyldte ansøgningsskema til kolonihavens bestyrelse, typisk på
næstkommende kontortid. Du kan først komme i betragtning som køber af en have når bestyrelsen har godkendt din ansøgning og du er optaget på ventelisten.
Husk du skal være bosiddende i Køge Kommune, hvis du skal komme i
betragtning på vores venteliste, så medbring sygesikringskort og
billedlegitimation.

Kontorets åbningstid:
 d.1-4 til d.30-9 Hver tirsdag Kl. 18.00 -19.00
 d.1-10 til d. 31-3 Den første lørdag i måneden kl. 10.00 – 11.00
 Telefon nr. 2989 5665

VIGTIGT!
Dette gælder for dig, der står på ventelisten!
En opskrivning til et kolonihavehus gælder kalenderåret. Hvis man vil beholde sin plads på ventelisten, skal gebyret på kr. 100- være indbetalt på vores konto reg. 6060 konto 4582977 senest d. første lørdag i februar måned i den nye periode. HUSK at skrive på indbetalingen dit fulde navn og adresse. Du er også velkommen på kontoret.