Kolonihaverne er anlagt på en gammel fæstning. Her er fæstningens borg.