29-Oktober-2020

VIGTIG info omkring generalforsamlingen 2020

Køge 28/10-20

Hvad sker der med vores generalforsamling, som vi skulle afholde i maj 2020?
Må vi afholde en generalforsamling i disse i disse Corona tider, kan man spørge sig selv om?
Bestyrelsen har mulighed for at låne aulaen på Ølby Privatskole. Her kan vi overholde kravet om afstand til hinanden, hvilket vi har fået bekræfter dd. af Sundhedsstyrelsen, Politiet og Styrelsen for Patient sikkerhed.
Så den side er på plads, men er det etisk forsvarligt?

Den sammensætning af kolonister vores kolonihave afspejler er proportionelt et publikum der ligger i den aldersgruppe som er modtagelig for denne pandemi.
Vigtigheden af Generalforsamlinger vægter selvfølgelig en del, men er der noget af ”stor vigtighed” på programmet, ud over de 2 forslag der er sendt rettidigt til bestyrelsen?
Forslag 1. Det er et ønske om at sænke budgettet på den konto der hedder: Hensættelse til advokatbistand.
Forslag 2. Ligeledes om opsætning af ”lokal vandmåler” til hver have, således at der afregnes efter forbrug.
Godkendelse af udsendte regnskab og valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem.

Hvad gør vi så? Kan vi undtagelsesvis ”springe” Generalforsamlingen over? Det må vi ikke jævnfør Kolonihaveforbundet, men vi må udsætte den til senere afholdelse, hvilket bestyrelsen efterlever. Hvornår det bliver vides ikke.
Vi kan bede Jer om en respons på tidligere fremsendte regnskab. Har du indsigelser til regnskabet, så send det til bestyrelsen med post, Glentevej 51 eller mail denpermanente@godmail.dk, inden 20 dage fra dato.
Er der indsigelser besvares disse direkte til afsender. Resultatet af denne korrespondance vil blive fremlagt når generalforsamlingen for år 2019 bliver afholdt.
Med hensyn til valg af bestyrelsesmedlemmer vil det stadigvæk være formanden og 1 bestyrelsesmedlem der kommer på valg i maj måned 2021.
De 2 indkommende forslag behandles ligeledes i maj måned 2021.
Ovenstående er en nødløsning, men er vi ikke i en situation hvor sådan løsninger ”popper” op?
Konklusion: Generalforsamlingen for maj 2020 er kraftigt amputeret på grund af pandemien. Men følger man de retningslinjer omkring regnskabet mm, kan Generalforsamlingen for maj 2020 afholdes hurtigt. Eventuelt en hverdagsaften, HVIS FORHOLDENDE TILLADER DETTE.

Pas på jer selv og hinanden, vi i bestyrelsen vil informere jer løbende.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

OBS

Der lukkes for vandet torsdag den 29.10.20

OBS OBS OBS

Hej alle kolonister. På grund af de nye retningslinjer vedrørende Corona er al aktivitet i og omkring fælleshuset fra dags dato lukket I første omgang frem til og med søndag den 4 oktober 2020. Penge du har indbetalt til musik i huset den 3/10 kan du få retur, kontakt Vini eller Jimmy, senest 1/11. På aktivitetens vegne Anni

Opslagstavlen

Her på opslagstavlen vil du finde alle de seneste nyheder fra haveforeningen. Det er også her du finder en oversigt over planlagte arrangementer. Opslag der ikke længere er relevante vil løbende blive slettet. Referater fra bestyrelsesmøder finder du ved at klikke på fanen "Referater" øverst i menuen. 

Husholdnings affald skal i containeren

Vi gør opmærksom på at de skraldestativer og skraldespande der er opstillet på foreningens område IKKE må benyttes til bortskaffelse af husholdnings affald fra de enkelte haver.

Dit husholdnings affald skal afleveres i den store container ved Fælleshuset. Containeren er åben hver lørdag/søndag fra kl. 9-10

Vi har heldigvis mange i lokalområdet der godt kan lide at benytte foreningens område der i blandt mange hundeluftere og børneinstitutioner. De skal gerne føle sig velkomne hos os og have mulighed for at komme af med "høm-høm poser", madpapir osv. derfor er skraldespande og stativer udelukkende forebeholdt små-affald. 

Med venlig hilsen og fortsat god sommer fra

Bestyrelsen