Så er der lys forude kære venner og Fælleshuset genåbner søndag den 23. maj kl. 10.00. Der er fortsat restriktioner der skal overholdes, de er vedhæftet. For at komme i Fælleshuset skal du medbringe gyldigt Corona pas. Læs nærmere herom i vedhæftede fil. Vel mødt og rigtig god pinse. 

https://drive.google.com/file/d/1AC3B3YjzEgpJYfojih30siHWSkzRlGHy/view?usp=sharing 

Køge den 18/1-21

 

Hej alle kolonister i den Permanente Haveforening.

 

Vigtig information ang. Generalforsamling 2020:

Under punkt 5 ved vores bestyrelsesmøde onsdag den 13. januar 2021, søgte vi information hos Kolonihave forbundets jurister, vedrørende den manglende afholdelse af generalforsamling gældende for året 2019. Juristen fortalte os, at vi kunne leje os ind i et system til kr. 1200,00, således at vi kunne afholde digital nød generalforsamling. Bestyrelsen stillede bla. spørgsmål til, hvordan vi gør med de kolonister, der ikke har adgang eller ikke kendskab til denne elektroniske verden. Svaret vi får er følgende: ”De kolonister der ikke er i stand til at deltage på en elektronisk nød generalforsamling, må give deres nabo en fuldmagt, således at deres stemme bliver hørt”.

Fredag den 15. januar 2021, modtager vi i bestyrelsen en mail fra kolonihave forbundets jurister vedr. generalforsamling under Corona.

I denne mail afspejler de informationer ikke de forklaringer vi fik onsdag.

Fakta er: vi følger den nye rådgivning fra Kolonihave forbundet uagtet den har en anden konklusion end den vi fik telefonisk.

Se vedhæftede/ophængte mail fra Kolonihave forbundet

Hilsen

Bestyrelsen

Se evt. kolonihaveforbundets meddelelse vedr. afholdelse af generalforsamlinger her: 

https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/generalforsamlinger-under-corona/ 

 

Opslagstavlen

Her på opslagstavlen vil du finde alle de seneste nyheder fra haveforeningen. Det er også her du finder en oversigt over planlagte arrangementer. Opslag der ikke længere er relevante vil løbende blive slettet. Referater fra bestyrelsesmøder finder du ved at klikke på fanen "Referater" øverst i menuen. 

Husholdnings affald skal i containeren

Vi gør opmærksom på at de skraldestativer og skraldespande der er opstillet på foreningens område IKKE må benyttes til bortskaffelse af husholdnings affald fra de enkelte haver.

Dit husholdnings affald skal afleveres i den store container ved Fælleshuset. Containeren er åben hver lørdag/søndag fra kl. 9-10

Vi har heldigvis mange i lokalområdet der godt kan lide at benytte foreningens område der i blandt mange hundeluftere og børneinstitutioner. De skal gerne føle sig velkomne hos os og have mulighed for at komme af med "høm-høm poser", madpapir osv. derfor er skraldespande og stativer udelukkende forebeholdt små-affald. 

Med venlig hilsen og fortsat god sommer fra

Bestyrelsen