Køge den 18/1-21

 

Hej alle kolonister i den Permanente Haveforening.

 

Vigtig information ang. Generalforsamling 2020:

Under punkt 5 ved vores bestyrelsesmøde onsdag den 13. januar 2021, søgte vi information hos Kolonihave forbundets jurister, vedrørende den manglende afholdelse af generalforsamling gældende for året 2019. Juristen fortalte os, at vi kunne leje os ind i et system til kr. 1200,00, således at vi kunne afholde digital nød generalforsamling. Bestyrelsen stillede bla. spørgsmål til, hvordan vi gør med de kolonister, der ikke har adgang eller ikke kendskab til denne elektroniske verden. Svaret vi får er følgende: ”De kolonister der ikke er i stand til at deltage på en elektronisk nød generalforsamling, må give deres nabo en fuldmagt, således at deres stemme bliver hørt”.

Fredag den 15. januar 2021, modtager vi i bestyrelsen en mail fra kolonihave forbundets jurister vedr. generalforsamling under Corona.

I denne mail afspejler de informationer ikke de forklaringer vi fik onsdag.

Fakta er: vi følger den nye rådgivning fra Kolonihave forbundet uagtet den har en anden konklusion end den vi fik telefonisk.

Se vedhæftede/ophængte mail fra Kolonihave forbundet

Hilsen

Bestyrelsen

Se evt. kolonihaveforbundets meddelelse vedr. afholdelse af generalforsamlinger her: 

https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/generalforsamlinger-under-corona/ 

 

Så er kontorbygningen taget i brug. Så det er dér ”det sker” fremadrettet. Ligeledes er vores depot for AKTIVITETEN taget i brug.

Handicaptoilettet mangler montering af selve toilettet og andre småting.

29-Oktober-2020

VIGTIG info omkring generalforsamlingen 2020

Køge 28/10-20

Hvad sker der med vores generalforsamling, som vi skulle afholde i maj 2020?
Må vi afholde en generalforsamling i disse i disse Corona tider, kan man spørge sig selv om?
Bestyrelsen har mulighed for at låne aulaen på Ølby Privatskole. Her kan vi overholde kravet om afstand til hinanden, hvilket vi har fået bekræfter dd. af Sundhedsstyrelsen, Politiet og Styrelsen for Patient sikkerhed.
Så den side er på plads, men er det etisk forsvarligt?

Den sammensætning af kolonister vores kolonihave afspejler er proportionelt et publikum der ligger i den aldersgruppe som er modtagelig for denne pandemi.
Vigtigheden af Generalforsamlinger vægter selvfølgelig en del, men er der noget af ”stor vigtighed” på programmet, ud over de 2 forslag der er sendt rettidigt til bestyrelsen?
Forslag 1. Det er et ønske om at sænke budgettet på den konto der hedder: Hensættelse til advokatbistand.
Forslag 2. Ligeledes om opsætning af ”lokal vandmåler” til hver have, således at der afregnes efter forbrug.
Godkendelse af udsendte regnskab og valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem.

Hvad gør vi så? Kan vi undtagelsesvis ”springe” Generalforsamlingen over? Det må vi ikke jævnfør Kolonihaveforbundet, men vi må udsætte den til senere afholdelse, hvilket bestyrelsen efterlever. Hvornår det bliver vides ikke.
Vi kan bede Jer om en respons på tidligere fremsendte regnskab. Har du indsigelser til regnskabet, så send det til bestyrelsen med post, Glentevej 51 eller mail denpermanente@godmail.dk, inden 20 dage fra dato.
Er der indsigelser besvares disse direkte til afsender. Resultatet af denne korrespondance vil blive fremlagt når generalforsamlingen for år 2019 bliver afholdt.
Med hensyn til valg af bestyrelsesmedlemmer vil det stadigvæk være formanden og 1 bestyrelsesmedlem der kommer på valg i maj måned 2021.
De 2 indkommende forslag behandles ligeledes i maj måned 2021.
Ovenstående er en nødløsning, men er vi ikke i en situation hvor sådan løsninger ”popper” op?
Konklusion: Generalforsamlingen for maj 2020 er kraftigt amputeret på grund af pandemien. Men følger man de retningslinjer omkring regnskabet mm, kan Generalforsamlingen for maj 2020 afholdes hurtigt. Eventuelt en hverdagsaften, HVIS FORHOLDENDE TILLADER DETTE.

Pas på jer selv og hinanden, vi i bestyrelsen vil informere jer løbende.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Opslagstavlen

Her på opslagstavlen vil du finde alle de seneste nyheder fra haveforeningen. Det er også her du finder en oversigt over planlagte arrangementer. Opslag der ikke længere er relevante vil løbende blive slettet. Referater fra bestyrelsesmøder finder du ved at klikke på fanen "Referater" øverst i menuen. 

Husholdnings affald skal i containeren

Vi gør opmærksom på at de skraldestativer og skraldespande der er opstillet på foreningens område IKKE må benyttes til bortskaffelse af husholdnings affald fra de enkelte haver.

Dit husholdnings affald skal afleveres i den store container ved Fælleshuset. Containeren er åben hver lørdag/søndag fra kl. 9-10

Vi har heldigvis mange i lokalområdet der godt kan lide at benytte foreningens område der i blandt mange hundeluftere og børneinstitutioner. De skal gerne føle sig velkomne hos os og have mulighed for at komme af med "høm-høm poser", madpapir osv. derfor er skraldespande og stativer udelukkende forebeholdt små-affald. 

Med venlig hilsen og fortsat god sommer fra

Bestyrelsen